Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Institutul Clinic Fundeni
REGIUNE DE DEZVOLTARE   B
CLASIFICAREA SPITALULUI   I M
Formular nr.1
EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC    
- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu -1 Realizări Program Program perioadă **) Realizat până la data /
A B 1 2 3 4
TOTAL VENITURI ***) 0.00 0.00 0.00 0.00
I. VENITURI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
C VENITURI NEFISCALE 0.00 0.00 0.00 0.00
30 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Venituri din concesiuni si inchirieri
50 Alte venituri din proprietate
1003 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0.00 0.00 0.00 0.00
33 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Venituri din prestari de servicii
16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
20 Venituri din cercetare
21 Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate
30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
32 Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat
50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
36 DIVERSE VENITURI 0.00 0.00 0.00 0.00
3201 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
3203 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
37 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Donatii si sponsorizari
03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
04 Varsaminte din sectiunea de functionare
50 Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
39 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
04 Venituri din privatizare
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
40 OPERATIUNI FINANCIARE 0.00 0.00 0.00 0.00
1015 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
41 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 0.00 0.00 0.00 0.00
1006 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
IV. SUBVENTII 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Subventii de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare
43 Subventii de la alte administratii 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Subventii pentru institutii publice - sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool
10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
1033 Subventii din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale
12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0
1601 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
1602 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
1603 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0
1701 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
1702 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
1703 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
45 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari
II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 +II.3 + II.4) 0.00 0.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0.00 0.00 0.00 0.00
30 TITLUL III DOBANZI 0.00 0.00 0.00 0.00
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0.00 0.00 0.00 0.00
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 0.00 0.00 0.00 0.00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 0.00 0.00 0.00
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 0.00 0.00 0.00
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 0.00 0.00 0.00 0.00
84 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECENDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 0.00 0.00 0.00 0.00
 
II. 1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile) 0.00 0.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
 
II. 2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETELE DE STAT 0.00 0.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
 
II. 3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
 
II. 4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII 0.00 0.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
 
EXCEDENT/DEFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00
Platile restante din care:
-arierate, definite conform legii
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC