Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Academia Româna Spitalul Universitar de Urgenta “Elias”
REGIUNE DE DEZVOLTARE   B
CLASIFICAREA SPITALULUI   I plan conf.
Formular nr.2
SITUAŢIA PRIVIND NR. DE PATURI, REPECTIV NR. DE POSTURI CONFORM STATULUI
DE FUNCŢII APROBAT ŞI CĂŞTIGUL MEDIU BRUT AFERENT LA DATA    /
NR. CRT. INDICATOR NR. LA DATA DE RAPORTARE CÂŞTIG MEDIU BRUT ÎN LUNA DE RAPORTARE
lei
0 1 2 3
NR. PATURI (spitalizare continuă sau de zi)
STRUCTURA PERSONALULUI
NR. POSTURI APROBATE din care:
NR. POSTURI VACANTE
NR. POSTURI OCUPATE, din care
  MEDICI
  MEDICI REZIDENŢI, din care
  rezidenți pe post
  rezidenți pe loc
  ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR
  PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)
  PERSONAL AUXILIAR SANITAR
  TESA
  MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE
MEDICI INCLUȘI ÎN LINIILE DE GARDĂ PT GĂRZILE EFECTUATE ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZĂ
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC