Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal
REGIUNE DE DEZVOLTARE   NV
CLASIFICAREA SPITALULUI   I M
Formular nr.3
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PRIVIND BUNURILE, SERVICIILE, INVESTIŢIILE LA DATA    /
lei
CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ PREVEDERI BUGETARE ANUALE PLAN DE ACHIZIŢII ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA / PLĂŢI EFECTUATE CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ STOC LA DATA /
(valoare totală)
TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent TOTAL din care: AFERENTE ANULUI PRECEDENT AFERENTE ANULUI CURENT TOTAL din care: AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT
0 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6 7 8 = 9 + 10 9 10 11 12
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC