Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu
REGIUNE DE DEZVOLTARE   necompletat
CLASIFICAREA SPITALULUI   necompletat
Formular nr.3
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PRIVIND BUNURILE, SERVICIILE, INVESTIŢIILE LA DATA    /
lei
CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ PREVEDERI BUGETARE ANUALE PLAN DE ACHIZIŢII ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA / PLĂŢI EFECTUATE CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ STOC LA DATA /
(valoare totală)
TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent TOTAL din care: AFERENTE ANULUI PRECEDENT AFERENTE ANULUI CURENT TOTAL din care: AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT AFERENTE OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT
0 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6 7 8 = 9 + 10 9 10 11 12
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC