Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Institutul Clinic Fundeni
REGIUNE DE DEZVOLTARE   B
CLASIFICAREA SPITALULUI   I M
Formular nr.4
SITUAȚIA
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE LA DATA    /
lei
NR. CRT INDICATOR VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTĂRII SERVICII REALIZATE SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE
TOTAL din care servicii facturate CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU SERVICII MEDICALE
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE
ALTE VENITURI
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC