Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu
REGIUNE DE DEZVOLTARE   necompletat
CLASIFICAREA SPITALULUI   necompletat
Formular nr.4
SITUAȚIA
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE LA DATA    /
lei
NR. CRT INDICATOR VALOARE CONTRACT ANUAL SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTĂRII SERVICII REALIZATE SERVICII DECONTATE VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE
TOTAL din care servicii facturate CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU SERVICII MEDICALE
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE
CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURĂRI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE
ALTE VENITURI
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC