Avizat,
Ordonator principal de credite

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI   Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. N. Robanescu
REGIUNE DE DEZVOLTARE   necompletat
CLASIFICAREA SPITALULUI   necompletat
Formular nr.5
SITUAȚIA
PRIVIND CHELTUIELILE FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN BUGETELE AUTORITĂȚILOR
PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE LA DATA    /
lei
NR. CRT INDICATOR BUGET APROBAT PROGRAM PERIOADA ANGAJAMENTE LEGALE CERERI DE FINANȚARE FINANȚĂRI
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL CHELTUIELI, din care:
CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT
CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
CHELTUIELI FINANŢATE DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL
MANAGER DIRECTOR ECONOMIC